AVG conformiteit – Privacybeleid

Wij zijn zeer verheugd dat u interesse heeft getoond in onze onderneming. Gegevensbescherming is van bijzonder hoge prioriteit voor het management van IKEUCHI EUROPE B.V.. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welk doel, hoe deze worden beschermd en wat uw rechten zijn in overeenstemming met de nieuwe algemene verordening inzake gegevensbescherming van de EU (AVG).

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mail adres of het telefoonnummer van een betrokkene, is altijd in overeenstemming met de algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de land specifieke gegevensbescherming voorschriften van toepassing op IKEUCHI EUROPE B.V.. Door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming wil onze onderneming het grote publiek informeren over de aard, de reikwijdte en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Voorts worden de betrokkenen door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming geïnformeerd over de rechten waarop zij recht hebben.

Als u vragen of opmerkingen heeft tijdens het lezen van onze voorwaarden, laat het ons weten door ons een e-mail te sturen naar de functionaris voor gegevensbescherming of rechtstreeks via het formulier “Neem contact met ons op” op onze website.

Onderwerpen:

1. Definities: kernbegrippen

2. De controleur: Wie verzamelt de gegevens?

3. Betrokkene: wie is een betrokkene?

4. Persoonsgegevens: welke persoonsgegevens verzamelen wij? En hoe?

5. Doel van de verwerking: welk doel gebruiken wij uw gegevens voor?

6. Internationale gegevensoverdracht: wie zal het worden gedeeld met?

7. Bescherming van uw persoonsgegevens: beschermingsmaatregelen, bewaringstermijn, routine verwijdering

8. Rechten van de betrokkene

1. Definities: kernbegrippen

De verklaring inzake gegevensbescherming van IKEUCHI EUROPE B.V. is gebaseerd op de voorwaarden die de Europese wetgever voor de aanneming van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG) gebruikt. Onze gegevensbeschermingsverklaring moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we eerst de gebruikte terminologie uitleggen.

In deze verklaring van gegevensbescherming, gebruiken we, onder alias, de volgende termen:

A. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens: alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”). Een identificeerbare natuurlijke persoon is degene die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een identifier zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatie of een of meer specifieke factoren voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

B. Betrokkene

De betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.

C. Verwerking

De verwerking is een operatie of een reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op persoonsgegevens of op sets van persoonsgegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, registreren, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, ophalen, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door overdracht, verspreiding of anderszins ter beschikking stellen, uitlijning of combinatie, beperking, uitwissing of vernietiging.

D. Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel het beperken van de verwerking ervan in de toekomst.

E. Profilering

Profilering: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten te analyseren of te voorspellen met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op werk, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen.

F. Pseudoniem

Pseudoniem is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder gebruik te maken van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegeschreven.

G. Controller of controller die verantwoordelijk is voor de verwerking

De voor de verwerking verantwoordelijke controleur of verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, het Agentschap of een ander orgaan dat, alleen of samen met anderen, de doeleinden en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt; Wanneer de doeleinden en de middelen van deze verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of van de lidstaten, kan de voor de controle verantwoordelijke of de specifieke criteria voor de benoeming worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaten.

H. Processor

Processor is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de controleur.

I. Ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een ander orgaan, waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of een derde partij is of niet. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek overeenkomstig de wetgeving van de Unie of van de lidstaten, worden evenwel niet als afnemer beschouwd; de verwerking van deze gegevens door deze overheidsinstanties is in overeenstemming met de toepasselijke regels voor gegevensbescherming, afhankelijk van de doeleinden van de verwerking.

J. Derden

Derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een ander orgaan dan de betrokkene, de controleur, de verwerker en personen die, onder de directe bevoegdheid van de controleur of de verwerker, gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

K. Toestemming

Toestemming van de betrokkene is een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene waarmee hij, door een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling, instemt met de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben .

2. De controleur: Wie verzamelt de gegevens?

Naam en adres van de controller

Controleur voor de toepassing van de algemene verordening inzake gegevensBescherming (AVG), andere in de lidstaten van de Europese Unie geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en andere bepalingen inzake gegevensbescherming:

IKEUCHI EUROPE B.V.

Merwedeweg 6

3621 LR Breukelen

Nederland

Telefoon: +31208202175

Email: info@ikeuchi.eu

Website: www.ikeuchi.eu

3. Betrokkene: wie is een betrokkene?

U wordt beschouwd als een betrokkene bij IKEUCHI EUROPE B.V.:

 • Als u een bestaande klant, leverancier of zaken partner bent;
 • Als u een gebruiker van onze website bent;
 • Als u een bezoeker van onze stand tijdens een tentoonstelling;
 • Als u een sollicitant of een medewerker bent van IKEUCHI EUROPE B.V.;
 • Als u een medewerker bent van een klant, leverancier, zaken partner die met ons samenwerkt.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de betrokkenen in verband met de diensten en producten die wij sproeikoppen aanbieden als fabrikant van sproeikoppen en oplossingsprovider.

4. Persoonsgegevens: welke persoonsgegevens verzamelen wij? En hoe?

IKEUCHI EUROPE B.V. verzamelt, verwerkt en gebruikt de volgende categorieën van persoonsgegevens, tenzij deze door de lokale wetgeving worden beperkt, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Naam, titel/positie, zakelijke contact informatie, inhoud van de communicatie (zoals e-mails of zakelijke brieven), website registratie en gebruik van de site details, contractdetails, diensten of producten die worden verstrekt of aangeboden, factuur en betaling informatie, verzendgegevens en geschiedenis van zakelijke relaties.
 • Wij verzamelen geen “speciale categorieën van persoonsgegevens” zoals ras, etniciteit, godsdienst, gezondheid, seksualiteit, of biometrische gegevens.
 • Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens van kinderen.

Wij verzamelen de hierboven genoemde persoonsgegevens uit verschillende bronnen, inclusief maar niet beperkt tot:

 • Rechtstreeks van de betrokkenen (directe vragen, Nieuwsbrief aanmelden, account registratie, visitekaartjes ontvangen)
 • Automatisch verzameld tijdens een bezoek/interactie op onze website en andere platforms van derden gebrandmerkt met ons bedrijf (Zie de Data Privacy en Cookies Policy)
 • Interactie op onze stand tijdens tentoonstellingen
 • Prospectie voor acquisitie
 • Verwezen van zakenpartners/tevreden klanten

Wij zorgen ervoor dat we nooit gekocht en zal nooit kopen notering van bedrijven voor koud bellen doel.

5. Doel van de verwerking: welk doel gebruiken wij uw gegevens voor?

A. Gegevensbescherming voor specifieke en beperkte doeleinden als B2B-bedrijf

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens van klanten, leveranciers, zaken partners en gebruikers of van hun werknemers met het oog op het uitvoeren van de contractuele relatie met inbegrip van factuurverwerking, communicatie, juridische en compliance-activiteiten, voor marketingdoeleinden en klantrelatie, Management activiteiten, en voor fraudepreventie en veiligheidsactiviteiten.

 • Zakendoen

Wij verzamelen de hierboven vermelde gegevens om u de meest geschikte oplossing (producten/diensten) te bieden met een hoge kwaliteit van technische ondersteuning om uw vragen te beantwoorden of om problemen op te lossen die u kan hebben.

 • Marketing en klantrelatie

De verwerking van persoonsgegevens is van toepassing op marketing content, inclusief nieuws, aanbiedingen en promoties voor onze producten en diensten die wij u sturen op websites van derden (MailChimp, LinkedIn) op basis van uw branche en land. Deze websites van derden (systemen) hebben hun eigen privacybeleid dat we u aanmoedigen om ze te lezen.

 • Gegevensanalyse

Als verantwoord bedrijf gebruiken we geen automatische besluitvorming. Alleen marketing Personas zullen worden geanalyseerd om content te leveren die het meest relevant en nuttig voor onze klanten en prospects zal zijn. Marketing Personas zijn gebouwd met segmenten, afhankelijk van uw branche, uw behoefte, uw online gedrag.

We gebruiken de verzamelde persoonsgegevens om ook gegevensanalyses uit te voeren om onze producten en oplossingen te verbeteren. Het zal alleen worden gebruikt wanneer het noodzakelijk is om een legitiem belang te bereiken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor zover deze verwerking wettelijk is toegestaan. Hieronder vindt u een beschrijving van de rechtsgrondslag waarop IKEUCHI EUROPE B.V. uw persoonsgegevens verwerkt.

Let op: dit is niet de volledige lijst van juridische principes, maar alleen een lijst van voorbeelden die bedoeld zijn om te illustreren hoe IKEUCHI EUROPE B.V. uw persoonsgegevens verwerkt.

 • Toestemming: IKEUCHI EUROPE B.V. verwerkt bepaalde persoonlijke gegevens alleen met uw expliciete en vrije toestemming, bijvoorbeeld wanneer u ons toestaat marketingmateriaal via e-mail te verzenden. U hebt het recht om uw goedkeuring op elk gewenst moment in te trekken om de toekomstige verwerking te beëindigen.
 • Uitvoering van de contractuele relatie met de klant, leverancier of zakenpartner IKEUCHI EUROPE B.V. kan met u juridische contracten sluiten. IKEUCHI EUROPE B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit deze contracten.
 • Naleving van wettelijke verplichtingen – IKEUCHI EUROPE B.V. is onderworpen aan een aantal wettelijke vereisten. Dergelijke wettelijke verplichtingen kunnen soms de verwerking van bepaalde persoonlijke en soms ook gevoelige persoonsgegevens vereisen.
 • Rechtmatige interesse van IKEUCHI EUROPE B.V., andere IKEUCHI groepsmaatschappijen of andere derde partijen – IKEUCHI EUROPE B.V. zal uw persoonlijke gegevens verwerken om de belangen van onszelf of die van derden te beschermen. Dit geldt echter alleen als uw belangen niet prevaleren in het individuele geval.

Het verstrekken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het sluiten en/of uitvoeren van de relatie tussen klant, leverancier of zaken partner, en is vrijwillig. Als u echter geen gegevens van klanten, leveranciers of zakenpartners opgeeft, kunnen de aangetaste beheer-en beheerprocessen van klanten en leveranciers worden vertraagd of onmogelijk.

B. De rechtmatige belangen die door de controleur of door een derde partij

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1. f AVG ons rechtmatige belang is het uitvoeren van ons bedrijf in het voordeel van het welzijn van al onze medewerkers en de aandeelhouders.

C. Rechtsgrondslag voor de verwerking

Kunst. 6 (1) een AVG dient als de wettelijke basis voor verwerkingsoperaties waarvoor we toestemming voor een specifiek verwerkingsdoel verkrijgen. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, zoals het geval is, bijvoorbeeld wanneer de verwerkingen noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of om een andere dienst te verrichten, is de verwerking gebaseerd op Artikel 6, lid 1, wordt aangestoken. b AVG.

Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting waarbij de verwerking van persoonsgegevens vereist is, zoals voor de vervulling van fiscale verplichtingen, de verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1). c AVG.

In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker gewond raakte in ons bedrijf en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekering gegevens of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan is de verwerking zou worden gebaseerd op kunst. 6 (1). d AVG.

Ten slotte zouden de verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6, lid 1. f AVG. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde juridische gronden vallen, indien de verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen die door onze onderneming of door een derde partij worden nagestreefd, tenzij deze belangen worden overschreven door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn bijzonder toelaatbaar omdat zij specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. Hij was van mening dat een rechtmatig belang zou kunnen worden verondersteld indien de betrokkene een cliënt van de controleur is (overweging 47 zin 2 AVG).

D. Gegevensbescherming voor sollicitaties en toepassingsprocedures

De gegevensbeheerder verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de aanvragers met het oog op de verwerking van de aanvraagprocedure. De verwerking kan ook elektronisch worden uitgevoerd. Dit is met name het geval indien een aanvrager overeenkomstige aanvraag documenten per e-mail of via een webformulier op de website aan de controleur indient. Indien de gegevensbeheerder een arbeidsovereenkomst met een aanvrager afsluit, worden de ingediende gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsverhouding in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Indien de voor de verwerking verantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de verzoeker heeft gesloten, worden de aanvraag documenten automatisch twee maanden na de kennisgeving van de weigeringsbeslissing gewist, mits geen andere rechtmatige belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke worden tegengewerkt aan de uitwissing. Andere legitieme belangstelling voor deze relatie is, bijvoorbeeld, een bewijslast in een procedure in het kader van de algemene wet gelijke behandeling (General Equal Treatment Act – AGG).

E. Bepalingen van persoonsgegevens als statutaire of contractuele verplichting. Vereiste om een contract aan te gaan. Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken. Mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens.

Wij verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens deels vereist is door de wet (bijv. belastingregelingen) of kan ook voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijv. informatie over de contractuele partner). Soms kan het nodig zijn om een contract te sluiten dat de betrokkene ons persoonsgegevens verschaft, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar ondertekent. De niet-verstrekking van de persoonsgegevens zou het gevolg hebben dat het contract met de betrokkene niet kon worden gesloten. Voordat persoonsgegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met elke werknemer. De werknemer verduidelijkt aan de betrokkene of de verstrekking van de persoonsgegevens door de wet of het contract vereist is of noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en de gevolgen van niet-verstrekking van de persoonsgegevens.

6. Internationale gegevensoverdracht: wie zal het worden gedeeld met?

De persoonsgegevens die wij over u verzamelen of ontvangen, kunnen worden overgedragen aan en verwerkt door ontvangers die zijn opgenomen in de categorieën ontvangers, die zich binnen of buiten de Europese economische ruimte (“EER”) kunnen bevinden. Voor ontvangers buiten de EER heeft IKEUCHI EUROPE B.V. passende maatregelen genomen om te voldoen aan de eisen van het gegevensbeschermingsrecht om de overdracht van Persoonlijke gegevens buiten de EU te waarborgen, zoals het implementeren van een overeenkomst voor gegevensoverdracht op basis van model clausules van de Europese Commissie.

 • Categorieën ontvangers

De toegang tot Persoonlijke gegevens wordt gegeven aan personen van IKEUCHI EUROPE B.V. die dergelijke toegang nodig hebben voor een doel dat in dit privacybeleid wordt vermeld of waar wettelijk vereist is.

IKEUCHI EUROPE B.V. zal soms zoals vereist door toepasselijk recht en voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld, moeten sommige van uw persoonlijke gegevens op een need-to-know basis ter beschikking stellen aan, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Andere medewerkers binnen de IKEUCHI groep, externe adviseurs, openbare accountants, overheidsinstanties, rechtbanken, distributeurs en leveranciers van goederen en diensten, en externe dienstverleners voor diverse diensten.

IKEUCHI EUROPE B.V. vereist van de dienstverleners aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen, dat zij zich ertoe verbinden om uw persoonsgegevens alleen te verwerken namens en onderhevig aan de instructies en om passende veiligheidsmaatregelen te treffen om uw persoonsgegevens vertrouwelijk.

7. Bescherming van uw persoonsgegevens:

A. Beschermingsmaatregelen: technische en organisatorische maatregelen

IKEUCHI EUROPE B.V. zet passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen op om het risico van ongeoorloofde of onrechtmatige openbaarmaking of toegang tot of onopzettelijk of onrechtmatig verlies, vernietiging, wijziging of beschadiging van uw persoonsgegevens te minimaliseren. Deze veiligheidsmaatregelen zullen na verloop van tijd worden verbeterd in overeenstemming met de juridische en technologische ontwikkeling.

B. Periode waarvoor de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen

De criteria die worden gehanteerd om de periode van opslag van persoonsgegevens te bepalen, zijn de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na afloop van die periode, worden de overeenkomstige gegevens routinematig geschrapt, zolang het niet meer noodzakelijk voor de vervulling van de overeenkomst of de inleiding van een contract is.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen door IKEUCHI EUROPE B.V. en/of onze dienstverleners, strikt voor zover dit noodzakelijk is voor de nakoming van onze verplichtingen en strikt voor de tijd die nodig is om de doeleinden waarvoor de informatie wordt verzameld te bereiken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Daarom zal IKEUCHI EUROPE B.V. uw persoonsgegevens verwijderen wanneer uw gegevens niet meer relevant zijn en na afloop van de maximale opslagtermijn van uw gegevens zoals uiteengezet in het toepasselijke recht in ieder geval.

Persoonsgegevens in contracten, bedrijfscommunicatie en brieven kunnen worden onderworpen aan wettelijke Bewaar vereisten, die een bewaring van maximaal 10 jaar kunnen vereisen. Alle andere leveranciersgegevens worden in principe twee jaar na beëindiging van de zakelijke relatie tussen u en IKEUCHI EUROPE B.V. geschrapt.

Wij zorgen voor schrapping, pseudonymization en anoniem maken van persoonlijke gegevens waar mogelijk.

8. Rechten van de betrokkene

A. Recht van bevestiging

Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om van de controleur de bevestiging te krijgen van de verwerking van persoonsgegevens die hem of haar betreffen. Indien een betrokkene van dit recht van bevestiging gebruik wenst te maken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

B. Recht van toegang

Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om van de controleur gratis informatie te verkrijgen over zijn of haar opgeslagen persoonsgegevens op elk moment en een kopie van deze informatie. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

 • de doeleinden van de verwerking;
 • de categorieën van de betrokken persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • indien mogelijk, de beoogde periode waarvoor de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gehanteerd om die periode te bepalen;
 • het bestaan van het recht om van de controleur rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene te verzoeken, of om bezwaar te maken tegen deze verwerking;
 • het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, bedoeld in artikel 22, lid 1 en lid 4, van het AVG en, althans in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede de betekenis en de beoogde gevolgen van deze verwerking voor de betrokkene.

Voorts heeft de betrokkene het recht informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens naar een derde land of naar een internationale organisatie worden overgebracht. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene het recht om op de hoogte te worden gesteld van de passende waarborgen met betrekking tot de doorgifte.

Indien een betrokkene van dit recht van toegang gebruik wenst te maken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

C. Recht op rectificatie

Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om zonder onnodige vertraging de rectificatie van onnauwkeurige persoonsgegevens over hem te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonsgegevens in te vullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Indien een betrokkene dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

D. Recht op uitwissing (recht om vergeten te worden)

Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens onverwijld uit te wissen, en de voor de verwerking verantwoordelijke moet de persoonsgegevens zonder onnodige vertraging Wanneer een van de volgende gronden van toepassing is, zolang de verwerking niet noodzakelijk is:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig met betrekking tot de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.
 • De betrokkene intrekt de instemming waarbij de verwerking is gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a, van de AVG, of artikel 9, lid 2, onder a, van het AVG, en wanneer er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is.
 • De betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van het AVG en er geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn, of de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van het AVG.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist voor de naleving van een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of de lidstaten waarop de voor de verwerking verantwoordelijke betrekking heeft.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van het AVG.

Indien een van de hierboven genoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wenst om de door IKEUCHI EUROPE B.V. opgeslagen persoonsgegevens te wissen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming. De functionaris voor gegevensbescherming zorgt er onverwijld voor dat het verzoek om uitwissing onmiddellijk wordt nageleefd.

Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en krachtens artikel 17, lid 1, verplicht is om de persoonsgegevens te wissen, neemt de controleur, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de uitvoering, redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, om andere controleurs te informeren die de persoonsgegevens verwerken die de betrokkene heeft verzocht om verwijdering door dergelijke controleurs van om het even welke verbindingen aan, of exemplaar of replicatie van die persoonsgegevens, voor zover de verwerking niet wordt vereist. De functionaris voor gegevensbescherming zal de nodige maatregelen in individuele gevallen regelen.

E. Recht van beperking van de verwerking

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke verwerking beperking te verkrijgen wanneer een van de volgende gegevens van toepassing is:

 • De nauwkeurigheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de controleur in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
 • De verwerking is onwettig, en de betrokkene verzet zich tegen de uitwissing van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan.
 • De controleur heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerking, maar zij zijn verplicht door de betrokkene voor de oprichting, de uitoefening of de verdediging van wettelijke claims.
 • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG in afwachting van de verificatie of de rechtmatige gronden van de controleur die van de betrokkene overschrijven.

Indien een van de bovenvermelde voorwaarden is vervuld en een betrokkene wenst de beperking van de verwerking van persoonsgegevens die door IKEUCHI EUROPE B.V. zijn opgeslagen, te verzoeken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming. De functionaris voor gegevensbescherming zal de beperking van de verwerking regelen.

F. Recht op gegevens portabiliteit

Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om de persoonsgegevens betreffende hem of haar, die aan een controleur werden verstrekt, in een gestructureerde, veelgebruikte en machinaal leesbare vorm te ontvangen. Hij heeft het recht om deze gegevens zonder belemmering van de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens aan een andere controleur door te geven, zolang de verwerkingen gebaseerd zijn op toestemming overeenkomstig punt (a) van artikel 6, lid 1, van het AVG of punt (a) van artikel 9, lid 2, van de AVG, of op een overeenkomst overeenkomstig punt (b) van artikel 6, lid 1, van het AVG, en de verwerking geschiedt met geautomatiseerde middelen, zolang de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang is verricht of in de uitoefening van de voor de verwerking verantwoordelijke bevoegde overheidsinstantie.

Voorts heeft de betrokkene, bij de uitoefening van zijn recht op gegevens portabiliteit overeenkomstig artikel 20, lid 1, van het AVG, het recht persoonsgegevens rechtstreeks van de ene controleur naar de andere te laten verzenden, indien dit technisch haalbaar is en wanneer Dit doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van anderen.

Om het recht op gegevens portabiliteit te kunnen doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

G. Recht op bezwaar

Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om, om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie, te allen tijde te bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens betreffende hem of haar, die gebaseerd is op punt (e) of (f) van artikel 6, lid 1, van het AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

IKEUCHI EUROPE B.V. zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij wij aantoonbaar legitieme gronden kunnen aantonen voor de verwerking die de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene overschrijft, of voor de inrichting, uitoefening, of de verdediging van juridische claims.

Indien IKEUCHI EUROPE B.V. persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens betreffende hem of haar voor deze marketing. Dit geldt voor profilering in de mate dat het gerelateerd is aan dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen IKEUCHI EUROPE B.V. voor de verwerking voor direct marketingdoeleinden, zal IKEUCHI EUROPE B.V. de persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die door IKEUCHI EUROPE B.V. voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden worden verwerkt. overeenkomstig artikel 89, lid 1, van het AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die om redenen van algemeen belang wordt uitgevoerd.

Om het recht op bezwaar te kunnen uitoefenen, kan de betrokkene contact opnemen met een medewerker van IKEUCHI EUROPE B.V.. Bovendien is de betrokkene vrij in het kader van het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij, en in afwijking van Richtlijn 2002/58/EG, om gebruik te maken van zijn recht op geautomatiseerde bezwaar met technische specificaties.

H. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, dat rechtsgevolgen heeft voor hem of haar, of op dezelfde wijze van invloed is op hem of haar, zoals zolang het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of het uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) niet is toegestaan door de wet van de Unie of van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die ook geschikte maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkene en de rechtmatige belangen, of (3) is niet gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of het verwezenlijken van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (3) het is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal IKEUCHI EUROPE B.V. passende maatregelen treffen om de gegevens te beschermen rechten en vrijheden van het onderwerp en rechtmatige belangen, ten minste het recht om menselijke tussenkomst van de controleur te verkrijgen, zijn standpunt kenbaar te maken en het besluit te betwisten.

Indien de betrokkene de rechten inzake geautomatiseerde individuele besluitvorming wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

I. Recht om de toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Indien de betrokkene het recht wenst uit te oefenen om de toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

Bijgewerkt op 28 juni 2019