Data Privacy en Cookies Policy

Het gebruik van de website van IKEUCHI EUROPE B.V. is mogelijk zonder enige verstrekking van persoonlijke gegevens door ervoor te kiezen de tracking van cookies te weigeren. Wanneer een betrokkene via onze website speciale zakelijke diensten wil gebruiken (bijvoorbeeld online onderzoek), kan verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is, verkrijgen we doorgaans toestemming van de betrokkene.

Als controller heeft IKEUCHI EUROPE B.V. tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de best mogelijke bescherming te garanderen van persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt. Op internet gebaseerde data-uitzendingen kunnen echter in principe hebben lacunes in de beveiliging, dus absolute bescherming kan niet worden gegarandeerd. Om deze reden is elke betrokkene vrij om persoonsgegevens naar ons over te dragen via alternatieve middelen, bijvoorbeeld telefonisch.

Onderwerpen:

1. Cookies

2. Verzameling van algemene gegevens en informatie

3. Inschrijven op onze website

4. Contact mogelijkheid via de website

5. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anoniem functie)

1. Cookies

De Internet pagina’s van IKEUCHI EUROPE B.V. gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden die zijn opgeslagen in een computersysteem via een Internet browser.

Veel Internet sites en servers maakt gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke id van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina’s en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke Internet browser waarin de cookie is opgeslagen. Dit maakt het mogelijk bezochte websites en servers om de individuele browser van de betrokkene te differentiëren van andere Internet browsers die andere cookies bevatten.

Door het gebruik van cookies kan IKEUCHI EUROPE B.V. de gebruikers van deze website voorzien van meer gebruiksvriendelijke diensten die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website geoptimaliseerd worden met de gebruiker in het achterhoofd. Cookies laten ons, zoals eerder vermeld, onze website gebruikers herkennen. Het doel van deze erkenning is het gemakkelijker maken voor gebruikers om onze website te gebruiken. De website gebruiker die gebruik maakt van cookies, bijvoorbeeld niet hoeft te toegangsgegevens in te voeren elke keer dat de website wordt benaderd, omdat dit wordt overgenomen door de website, en de cookie is dus opgeslagen op de computer van de gebruiker systeem. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant heeft geplaatst in de virtuele winkelwagen via een cookie.

De betrokkene kan, op elk moment, te voorkomen dat de vaststelling van cookies via onze website door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte Internet browser, en kan dus permanent ontkennen de instelling van cookies. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een Internet browser of andere software Programma’s. Dit is mogelijk in alle populaire Internet browsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte Internet browser deactiveert, kunnen niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

De Cookie-banner biedt de gegevenssubject ook de mogelijkheid om het volgen van zijn cookies te accepteren of te weigeren, zonder gevolgen voor het gebruik van de website.

2. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van IKEUCHI EUROPE B.V. verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website aanroept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serve log bestanden. Collected kan zijn (1) de gebruikte browsertypen en -versies, (2) het besturingssysteem gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde verwijzers), (4) de sub -websites, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem, (8) de bedrijfsnaam geregistreerd bij de kamer van handel waar het IP-adres is geregistreerd, en (9) andere vergelijkbare gegevens en informatie die kan worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt IKEUCHI EUROPE B.V. geen conclusies over de betrokkene. Integendeel, deze informatie is nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website te optimaliseren, (3) follow-up van verzoeken, (4) de levensvatbaarheid op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen te verzekeren en website-technologie, en (5) wetshandhavingsinstanties de informatie verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert IKEUCHI EUROPE B.V. de automatisch verzamelde gegevens en informatie statistisch, met het doel de website te optimaliseren en de naamsbekendheid te vergroten. De automatisch verzamelde gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen op een andere server van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

3. Inschrijven op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking te registreren met vermelding van de persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens aan de controller worden doorgegeven, wordt bepaald door het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor zijn eigen doeleinden. De controller kan verzoeken om overdracht aan een of meer processors (bv. een pakketdienst) die ook persoonsgegevens gebruikt voor een intern doel dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is toe te rekenen.

Door zich te registreren op de website van de controller, het IP-adres-toegewezen door de Internet serviceprovider (ISP) en gebruikt door de betrokkene-datum, en het tijdstip van de registratie worden ook opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen, en, indien nodig, om het mogelijk te maken om gepleegde delicten te onderzoeken. Voor zover de opslag van deze gegevens noodzakelijk is om de besturing te beveiligen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting is om de gegevens door te geven, of indien de overdracht het doel van strafrechtelijke vervolging dient.

De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige vermelding van persoonsgegevens, is bedoeld om de controleur in staat te stellen de inhoud van de betrokkene of diensten aan te bieden die alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden vanwege de aard van de betrokken materie. Geregistreerde personen zijn vrij om de tijdens de registratie gespecificeerde persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen, of om deze volledig uit de gegevensvoorraad van de controleur te laten schrappen.

De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt op elk moment op verzoek aan elke betrokkene informatie over welke persoonsgegevens over de betrokkene worden opgeslagen. Bovendien moet de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of op aanwijzing van de betrokkene corrigeren of wissen, voor zover er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn. Het geheel van de werknemers van de controleur is in dit verband ter beschikking van de betrokkene als contactpersoon.

4. Contact mogelijkheid via de website

De website van IKEUCHI EUROPE B.V. bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, die ook een algemeen adres bevat van de zogenaamde elektronische post (e-mail adres). Als een betrokkene contact opneemt met de controller via e-mail of via een contactformulier, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een aan de voor de verwerking verantwoordelijke gegevens worden verstrekt, worden opgeslagen met het doel de betrokkene te verwerken of te contacteren. Er is geen overdracht van deze persoonsgegevens aan derden.

5. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anoniem functie)

Op deze website heeft de controller de component van Google Analytics geïntegreerd (met de functie anoniem). Google Analytics is een webanalyseservice. Web Analytics is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers aan websites. Een webanalyseservice verzamelt, onder alias, gegevens over de website van waaruit een persoon is gekomen (de zogenaamde verwijzer), welke subpagina’s werden bezocht, of hoe vaak en voor welke duur een subpagina werd bekeken. Web Analytics worden hoofdzakelijk gebruikt voor de optimalisering van een website en om een kosten-batenanalyse van Internet reclame uit te voeren.

De operator van het Google Analytics-onderdeel is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Voor de Web Analytics via Google Analytics de controller maakt gebruik van de toepassing “_gat. _anonymizeIp “. Door middel van deze toepassing wordt het IP-adres van de Internet verbinding van de betrokkene ingekort door Google en anoniem bij de toegang tot onze websites.

Het doel van de Google Analytics-component is het analyseren van het verkeer op onze website. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie, inter alias, om het gebruik van onze website te evalueren en om online rapporten te verstrekken, die de activiteiten op onze websites tonen, en andere diensten betreffende het gebruik van onze website voor ons te verstrekken.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologie systeem van de betrokkene. De cookie wordt gebruikt voor het opslaan van persoonlijke gegevens, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit de toegang is gemaakt, en de frequentie van de bezoeken van onze website door de betrokkene. Met de instelling van de cookie, is Google in staat om het gebruik van onze website te analyseren. Met elke oproep van een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarin een Google Analytics-component is geïntegreerd, zal de Internet browser op het informatietechnologie systeem van de betrokkene automatisch gegevens via de component Google Analytics. In de loop van deze technische procedure, de onderneming Google krijgt kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, die dient Google, inter alias, om de oorsprong van bezoekers en klikken te begrijpen, en vervolgens te creëren regelingen van de Commissie.

Met elk bezoek aan onze website, zullen dergelijke persoonlijke gegevens, met inbegrip van het IP-adres van de toegang tot internet gebruikt door de betrokkene, worden doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen door Google in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze door de technische procedure verzamelde persoonsgegevens aan derden doorgeven.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, te voorkomen dat de vaststelling van cookies via onze website te allen tijde door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser en dus permanent ontkennen de instelling van cookies. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte Internet browser zou ook voorkomen dat Google Analytics een cookie instelt op het informatietechnologie systeem van de betrokkene. Bovendien kunnen cookies die al in gebruik zijn door Google Analytics, op elk gewenst moment worden verwijderd via een webbrowser of andere software Programma’s.

Daarnaast heeft de betrokkene de mogelijkheid te bezwaar te maken tegen een verzameling van gegevens die worden gegenereerd door Google Analytics, die is gerelateerd aan het gebruik van deze website, evenals de verwerking van deze gegevens door Google en de kans om dergelijke te voorkomen. Hiervoor moet de betrokkene een browser-add-on downloaden onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en deze installeren. Deze browser add-on vertelt Google Analytics via een JavaScript, dat alle gegevens en informatie over de bezoeken van webpagina’s mogen niet worden doorgegeven aan Google Analytics. De installatie van de browser add-ons wordt beschouwd als een bezwaar van Google.

Verdere informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen worden opgehaald onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en onder http://www.google.com/analytics/terms/us.html.

Google Analytics wordt nader toegelicht onder de volgende link https://www.google.com/analytics/.

Bijgewerkt op 28 juni 2019