Levensmiddelen en Dranken

Sterilisatie en desinfectie

Process

Afhankelijk van de noodzaak en de vereisten kan ontsmetting, of sterilisatie en desinfectie, worden toegepast. Deze processen volgen het reinigen en wassen in de levensmiddelen- en drankenproductie op. Zodra de apparatuur is gereinigd en het vuil en de residuen van het oppervlak zijn afgespoeld en verwijderd, blijven micro-organismen bestaan en kunnen zij de werkomgeving verder besmetten. Bovendien heeft desinfectie betrekking op het vernietigen van bacteriën en virussen van alle oppervlakken. Verder heeft sterilisatie betrekking op het doden van alle bestaande micro-organismen.

Anderzijds heeft sanering tot doel de schadelijke bacteriën van oppervlakken te verwijderen. Bij desinfectie en ontsmetting moeten specifieke procedures worden gevolgd om de schadelijke micro-organismen te minimaliseren tot een veilig en geschikt niveau voor de voedsel- en drankproductie.

Naast het verminderen van het aantal micro-organismen helpen zij ook bij het handhaven van een hygiënische toestand, het voorkomen van door voedsel overgedragen ziekten en kruisbesmetting.

Handmatige vs. automatische arbeid 

Als het gaat om ontsmetting, desinfectie en sterilisatie, moeten voedsel- en drankbedrijven rekening houden met het feit dat handmatige arbeid:

  • niet alleen gevolgen kan hebben voor de geconsumeerde producten, maar ook voor de werknemers en de consumenten;
  • in sommige gevallen vervelend en inefficiënt is;
  • het aanbrengen van chemicaliën schadelijk kan zijn, als er niet zorgvuldig mee wordt omgegaan;
  • de toepassing van chemicaliën vereist een grote hoeveelheid afvalwater;
  • het niet waarborgen dat de grondstoffen, eindproducten of apparatuur hygiënisch of veilig zijn, kan een gevaar voor de gezondheid opleveren.

Door de toepassing van geautomatiseerde systemen worden bovenstaande zorgen echter weggenomen. Bovendien is het door middel van automatisering mogelijk de hoeveelheid en de frequentie van het sproeien van ontsmettingsmiddelen, desinfectiemiddelen of sterilisatoren te regelen.

Wat de ontsmetting betreft, kunnen bepaalde systemen een heetwaterontsmetting leveren. Dit proces heeft betrekking op onderdompeling of sproeien.

Oplossingen

Sanitisatie, sterilisatie en desinfectie spuitoplossingen

Afhankelijk van het type toepassing biedt IKEUCHI u vernevelingssproeiers en vernevelsystemen als oplossing voor levensmiddelen en dranken:

  • Doeltreffende sterilisatie en droging van transportbanden door fijne mistverstuiving;
  • Volledige gebiedsontsmetting, inclusief nauwe hoeken door mistbevochtiging;
  • Doeltreffende sterilisatie en ontsmetting van recipiënten door sproeien onder lage druk met heet water voor pasteurisatie (zuivelproducten).

 

IKEUCHI’s sproeikoppen voor sterilisatie en desinfectie

KB Series

 

 

KB-serie

 

BIM-PP Series

 

 

 

BIM-PP-serie

 

SETOV Series

 

 

 

SETOV-serie